Bu Yönetmeliğin amacı; gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının lanlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Hijyen Eğitimi; Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 5 Temmuz 2013 tarihinde 28698 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Bu Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 BU YÖNETMELİK KİMLERİ KAPSAR ;

a)Gıda üretim ve perakende iş yerleri yapan firmaları

b)İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri

c)Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler

ç)Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler

d)Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarını kapsamaktadır.

 Bu Yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, Genel Müdürlük tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur. Hijyen eğitiminin alınması için belirtilen son tarih 5 temmuz 2014 tarihidir. Bu tarihten sonra belgesi olmaya kişilerin istihdamı durumunda firmalara cezai işlemler uygulanacaktır.

 İŞ SAĞLIĞI

 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu; Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20 HAZİRAN 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Okunma Sayısı : 3875         18 Şubat 2015