O zamandaki adıyla Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği 1975 yılında gıda toptancılarının sorunlarına çözüm bulmak maksadı ile kurulmuştur.

O yıllarda gıda toptancıları , Ulucanlar, Samanpazarı ve Atpazarı civarında eski ve gayri sıhhi hanlarda ya da eski Ankara evlerinde faaliyet gösteriyordu. Sorunlarının birlikte çözüleceğine inanan toptancılar ilk derneklerini böylece kurdular.

1975 yılında Dernek kurulduktan çok kısa bir zaman sonra , gayri sıhhi şartlarda çalışan mekanların değiştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Ankaralı gıda toptancılarını bir araya toplayacak bir sitenin oluşması içi uygun bir arsa temini arayışına girilmiş ve bugünkü GİMAT’ın olduğu saha, Vedat Dalokay’ın Belediye Başkanlığı döneminde Ankara Belediyesinden satın alınmıştır. Üyelerimiz büyük bir güven örneği sergileyerek bir hayale yatırım yaparak şimdi içerisinde yaşanılan mekanların yapımını sağlayan kooperatif kurulması ile o zamanlar dağ başı olarak nitelendirilen  GİMAT orta doğunun en büyük gıda sitesi olmuştur. Yönetim kurulu üyelerimiz de bu güvene layık olarak şimdiki iş yerlerimizin oluşumu sağlanmıştır. GİMAT Derneği bu gün bir çok kuruluşun da doğmasına öncülük yapmıştır.

Gimat sitesi 189 dönüm arazi üzerinde kurulmuş olup, 210.000 m2 kapalı inşaat oturma alanı mevcuttur .  Toplam çevre ve ara yolları uzunluğu 12 km’dir. Site içerisinde 663 adet bağımsız bölümden oluşan 19 adet blok mevcuttur. Blokların uzunluğu 250 ile 300 m arasında değişmekte ve her iki blok arasındaki yol genişliği 27 m’dir. Dört değişik dükkan tipi vardır. A tipi dükkan 72 m2, B tipi dükkan 108 m2, C tipi dükkan 144 m2, D tipi dükkan 216 m2 taban olup 5 katlıdır. Site içerisinde cami, PTT, banka gibi sosyal tesisler mevcut olup ayrıca bir modern idare binası bulunmaktadır. Merkez idari binası; ticaret merkezi ve idare bölümü olmak üzere iki yarı kısımdan oluşmaktadır. 

Ticaret Merkezi:

A-30 Adet Büro Ve Dükkan.

B-3 Adet Banka ve PTT Şubesi

C-2500 M2 Büyüklüğünde Üyelere Hizmet Verecek Bir Depo.

D- 1 Modern Toplantı Salonu

22 Nisan 1975 tarihinde kurulmuş olan Gimat Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği ;  içinde faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz Gimat sitesinin oluşumunu sağlayan yapı kooperatiflerimizi doğurmuştur. Şu andaki işlevi üyeler arası karşılıklı itimat ve güveni sağlamak, mesleki bilgi ve görgüyü artırıcı faaliyetlerde bulunmak, faaliyetlerini duyurmak için dergi çıkarmak, konferanslar düzenlemek, üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ederek kooperatifler kurmak, üyelerin ticari faaliyetleri ile ilgili kanun, kararname yönetmelik ve ilgili mevzuatlardan ayrılmamalarını sağlamak ve  hukuki sorunlarına çözüm bulmak, sosyal yardım sandıkları kurmak, üyelerine nakdi ve ayni yardımlar sağlamak  gibi tamamen sosyal konularda faaliyet göstermektir.